Үл хөдлөх барьцаалсан зээл

Хашаа байшин барьцаалсан зээл

Зээлийн хэмжээ Барьцаа хөрөнгийн 30-40% хүртэл
Зээлийн дээд хэмжээ 20 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 12 сар хүртэл
Зээлийн хүү 3,5-4%
Зээлийн шимтгэл 1%

Орон сууц барьцаалсан зээл

Зээлийн хэмжээ Барьцаа хөрөнгийн 30-40% хүртэл
Зээлийн дээд хэмжээ 100 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 18 сар хүртэл
Зээлийн хүү 3,5%
Зээлийн шимтгэл 1%

Тавигдах шаардлага

  • Барьцаалж буй хөрөнгө нь зээлийн хүсэгчийн өөрийн эзэмшлийнх байх
  • Улаанбаатар хотод оршин суудаг байх
  • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
  • Зээл төлөх орлогын эх үүсвэртэй байх

Бүрдүүлэх бичиг баримт

  • Харилцагчийн анкет, Цээж зураг /ББСБ-ын маягтын дагуу/
  • Зээлийн өргөдөл /А4 цаас дээр/
  • Оршин суугаа хаягийн лавлагаа /ТҮЦ машин/
  • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримт, лавлагаа /ТҮЦ машин/
  • Зээл төлөх орлогыг баталгаажуулах баримтууд