Лизинг зээл

Автомашин лизингийн нөхцөл

Урьдчилгаа төлбөр 30%
Зээлийн хугацаа 30 сар
Зээлийн хүү нь 2,8-3,5%
Зээлийн шимтгэл 1%
Даатгал Зээлийн хугацаанд даатгал хийх
Барьцаа барьцаалж болно Урьдчилгаа 0-30%-д үл хөдлөх

Хэрэглээний лизенг нөхцөл

Зээлийн дүн 5,000,000 төгрөг
Зээлийн хугацаа 30 сар
Зээлийн хүү нь 4%
Зээлийн шимтгэл 1%
Барьцаа барьцаалж болно Урьдчилгаа 0-30%-д үл хөдлөх

Дугаарын лизенг

Зээлийн дүн 30%
Зээлийн хугацаа 30 сар
Зээлийн хүү нь 3-3,5%
Зээлийн шимтгэл 1%
Барьцаа барьцаалж болно Урьдчилгаа 0-30%-д үл хөдлөх

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Байгууллагын хувьд

 • Зээлийн өргөдөл, гүйцэтгэх захиралын зураг /ББСБ-ын маягтийн дагуу/
 • ААН гэрчилгээ, дүрэм, тусгай зөвшөөрөл /Хуулбар/
 • Гүйцэтгэх захирал цахим иргэний үнэмлэх
 • Сүүлийн 1 жилийн татварын албаар баталгаажсан тайлан, тэнцэл
 • Худалдан авах эд хөрөнгийн төлбөрийн нэхэмжлэх, гаалийн мэдүүлэгийн хуулбар
 • Давхар зээлтэй бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой сүүлийн 6 сарын дансны хуулга ажил гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэх гэрээнүүд

Иргэний хувьд

 • Зээлийн өргөдөл, зураг /ББСБ-ын маягтийн дагуу/
 • Иргэний үнэмлэх /Хуулбар/
 • Давхар зээлтэй бол зээлийн гэрээ, Дансны хуулга
 • Худалдан авах хөрөнгийн төлбөрийн нэхэмжлэх, барааны тодорхойлолт,
 • харангийн үзүүлэлт, гаалийн мэдүүлэгийн хуулбар

Бизнесийн тогтмол орлоготой бол

 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой банкан дэх сүүлийн 6 сарын дансны
  хуулга, ажил гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэх гэрээнүүд

Цалингийн тогтмол орлоготой бол

 • Цалингийн тодорхойлолт
 • НД лавлагаа