Дугаар барьцаалсаан зээл

Зээлийн нөхцөл 9911, 8811, 9909
Зээлийн хэмжээ 9911 – 20 сая , 8811 – 5 сая , 9909 – 3 сая
Зээлийн хугацаа 12 сар хүртэл
Зээлийн хүү 3,5%
Зээлийн шимтгэл 1%

Тавигдах шаардлага

  • Монгол улсын иргэн
  • Өөрийн эзэмшлийн дугаар байх

Иргэний хувьд

  • Зээлийн өргөдөл, зураг /ББСБ-ын маягтийн дагуу/
  • Иргэний үнэмлэх /Хуулбар/
  • Худалдан авах хөрөнгийн төлбөрийн нэхэмжлэх, барааны тодорхойлолт, харангийн үзүүлэлт, гаалийн мэдүүлэгийн хуулбар